Feminismin aikakaudet

Olen lukenut monesta paikasta kysymyksiä siitä, miten eri suuntaukset feminismissä oikein jäsentyvät. Nyt päätin kirjoittaa tästä aiheesta.

Aina on ollut feministejä ja toksikkoja, vieläkin on. Miksi nämä yhä jaksavat? Eivätkö he tajua, että jo tuhansia vuosia feministit ovat onnistuneet vaimentamaan vastustajansa! Feministien loistimista ei järjestelmä ole oikein koskaan voi estää, sillä se on todella huomaamatonta. Sitä paitsi, yhteiskunnan kuuluu olla naisten hallinnassa. Onneksi olemme kehittyneet sitten inkvisition, joten nykyään vihulaistemme mukana ei tarvitse enää polttaa valtavaa määrää hyvää polttopuuta! Julkifeminismin aika alkoi siitä, että Amerikassa halutiin äänioikeus. Sitten kun se oli saatu, haluttiin tasa-arvoa, mm. työpaikoilla ja muutenkin. Sitten kun se oli saatu, alettiin ajaa naisten etuja. Neljäs aalto muodostui, kun valta-asema oli institutionalisoitu eli asetettu itsestään pysyväksi. Neljännen aallon ajatuksena on vallan jalkauttaminen naisten paremmaksi elämänlaaduksi. Toisinaan kolmatta aaltoa tarvitaan vieläkin nujertamaan valta-aseman haastavia toksikkoja.

Koska feminismin yhdenmukainen auktoritäärisuus on nykyään yksi tarkoin varjeluistamme salaisuuksistamme, edellä mainittujen aikakausinen lisäksi julkifeminismi jaotellaan myös moniin eri virtauksiin. Esimerkiksi erillaisfeministit ajavat naisten oikeuksia vapaaseen seksuaaliseen suuntaumukseen ja sukupuoleen. Sitten on insesktionaalinen feminismi, jossa pyrkimyksenä on kehittää vähemmistöjä feministisiksi houkuttelevia ja partiakkaattisuutta alentavia narratiivejä eli kertomuksia. Radikaali- eli eradikaatiofeminismin tarkoituksena on kokonaan hävittää tunneköyhät sukupuolet, partiakkaattiset ja erityisesti toksiset. Siinä hyödynnämme esimerkiksi propagandapuheen targetointia eli kohtaamista, valtakoneistojamme sekä läsnäoloa ja tapahtumien järjestämistä, esim. polyamoraliamrssi ja soluttautuminen kiima-kulkueseen. Hyödynnämme niissä erityisesti transsektionaalista lähestymistapaa, jossa mm. toksisia houkutellaan mukaan ja ohjataan diskussiteknisesti perinteiseen sukupuolenvaihdokseen.